DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

Các dự án đồng thực hiện

Norfolk Mansion

Tên công ty: Norfolk Mansion
Giới thiệu: Conveniently located within walking distance to the city center, close to multiple business destinations and famous landmarks, Norfolk Mansion is an oasis for rest and relaxation from the hustle and bustle of city life where you can truly relax and feel at home.


Bạn cảm thấy tuyệt vời?

Chúng tôi có thể là đối tác mà bạn đang tìm

Hãy gọi chúng tôi

0935 387 969

để được tư vấn miễn phí